Новости

Microsoft 365 Defender: можливості та інструменти

В сучасному бізнесі разом з можливостями зростає і кількість загроз, а Microsoft 365 Defender – саме те рішення, яке дозволяє забезпечити захист до і після атак. Про можливості та інструменти Microsoft 365 Defender сьогодні й поговоримо. … Read More

Microsoft 365 Defender: возможности и инструменты

В современном бизнесе вместе с возможностями возрастает и количество угроз, а Microsoft 365 Defender – именно то решение, которое позволяет обеспечить защиту до и после атак. О возможностях и инструментах Microsoft 365 Defender сегодня и поговорим. … Read More

Переваги Pexip: в чому полягають?

Pexip – шведська компанія, яка заснована на прагненні усунути комунікаційні бар’єри, надавши досконалий інструмент корпоративних відеоконференцій. Їх рішення надає для користувачів такі можливості, як: віртуальні конференц-зали самого рішення, а також з інтегрованими рішеннями Microsoft і Google; масштабованість під будь-яку кількість … Read More

Преимущества Pexip: в чем заключаются?

Pexip – шведская компания, которая основана на стремлении устранить коммуникационные барьеры, предоставив совершенный инструмент корпоративных видеоконференций. Их решение предоставляет для пользователей такие возможности, как: виртуальные конференц-залы самого решения, а также с интегрированными решениями Microsoft и Google; масштабируемость под любое количество … Read More

Мульти хмара як оптимальне рішення для бізнесу у 2021 році

Мульти хмара – це новий етап розвитку хмарних технологій. IT-інфраструктура великого, а зараз і середнього бізнесу, вимагає високої доступності та стійкості. І забезпечити її на платформі одного вендора часто є неможливим. Тоді на допомогу приходить мульти хмара. Що таке мульти … Read More

Мульти облако как оптимальное решение для бизнеса в 2021 году

Мульти облако – это новый этап развития облачных технологий. IT-инфраструктура крупного, а сейчас и среднего бизнеса, требует высокой доступности и устойчивости. И обеспечить ее на платформе одного вендора часто является невозможным. Тогда на помощь приходит мульти облако. Что такое мультиоблако … Read More

Кращі постачальники хмарних сервісів у 2021 році: AWS, Microsoft Azure та Google Cloud, гібридні гравці SaaS

Хмарні обчислення сьогодні лежать в основі всієї цифрової діяльності. А від неї в сучасних умовах пандемії залежать і люди, і бізнес. Пандемія принесла з собою необхідність переходу на віддалену роботу, і в 90% випадків її успішний результат забезпечують якраз хмарні … Read More

Лучшие поставщики облачных сервисов в 2021 году: AWS, Microsoft Azure та Google Cloud, гибридные игроки SaaS

Облачные вычисления на сегодняшний день лежат в основе всей цифровой деятельности. А от нее в современных условиях пандемии зависят и люди, и бизнес. Пандемия принесла с собой необходимость перехода на удаленную работу, и в 90% случаев ее успешный результат обеспечивают … Read More

Рішення Micro Focus для управління IT

Роль IT-служб в сучасному бізнесі складно перебільшити, адже вони є критично важливими підрозділами, які гарантують підтримку повноцінної роботи корпоративних систем, активно беруть участь у виведенні нових послуг і товарів, і головне – забезпечують належний рівень стійкості бізнес-процесів навіть при наявності … Read More

Решение Micro Focus для управления IT

Роль IT-служб в современном бизнесе сложно преувеличить, ведь они являются критически важными подразделениями, которые гарантируют поддержку полноценной работы корпоративных систем, активно участвуют в выведении новых услуг и товаров, и главное – обеспечивают надлежащий уровень устойчивости бизнес-процессов даже при наличии угроз. … Read More